ANDRA SOMMAREN


För andra året i rad besöker Det främmande fäderneslandet Jussi Björlings Torg (Obs ändrad plats!) i Borlänge för att nysta i den svenska nationella mytologin. Med konstnärliga metoder försöker vi belysa den svenska nationalismen och dess drivkrafter. Vi granskar vem som som har rätt till det svenska kulturarvet och vad kulturarvet kan vara.

Det främmande fäderneslandet äger rum den 28-30 juni. Det är en del av Peace & Love Festivalen, men också ett eget rum, möjligt att besöka och ta del av utan att lösa festivalbiljett.

Det främmande fäderneslandet består av kontinuerliga uppträdanden, workshops och diskussioner och ett framträdande inne på festivalområdet under tisdagskvällen.

Det främmande fäderneslandet leds av konstnären Joakim Forsgren, i samarbete med producenten Viktoria Günes. I år deltar konstnärerna Eva Arnqvist, Leif Elggren, Ingrid Furre och Dorinel Marc. Daniel Boyacioglu är vårt externa sändebud, på väg på cykel mot Gibraltar.

Arrangemanget äger rum med stöd av Konstfrämjandet Dalarna, Peace & Love Festivalen och Kultur- och fritidsnämnden i Borlänge kommun.

Kontakt

Joakim Forsgren: +46-73-631 29 00 / joakim@joakimforsgren.com

28 juni

14:00 – 17:00 på Sveatorget, Borlänge

19:30 Scenframträdande på Peace & Love Fesivalens Shangri-La-scen.

29 juni

14:00 – 20:00 på Sveatorget, Borlänge

30 juni

14:00 – 20:00 på Sveatorget, Borlänge

Annons