FÖRSTA SOMMAREN

Sveatorget, Borlänge

29 juni – 1 juli 2010

Leif Elggren – feat Karl XII

Dorinel Marc – offer för offerritualer

Sandra Isacsson – framför marchsånger i samtida anda

Daniel Boyacioglu – tolkar Eddan

Samt filmerna:
The Giants of Yore – Daughters of Valhalla
Desert Island Story – Roger von Reybekiel & Emanuel Almborg
Maggie vaknar på balkongen – Ester Martin Bergsmark & Mark Hammarberg

Tack till: Borlänge kommun och Peace & Love Festivalen

Pressklipp

Annons